Ameritrash

Ameritrash e израз кој се употребува наместо фразата: игри во американски стил, што обично подразбира игри со богата тема, карактери, херои, фракции со уникатни способности, директен конфликт помеѓу играчите и средно, накај високо ниво на среќа.

Showing all 42 results

Showing all 42 results